​Erotische datingsites: oplichting als premium verdienmodel

Om maar direct met de deur in huis te vallen: erotische datingsites bieden zelden of nooit wat ze beloven. Het betreffen zonder uitzondering verdienmodellen gebaseerd op misleiding van het mannelijk libido. In alle gevallen overtreft het aantal mannelijke deelnemers op erotische datingsites het aantal vrouwelijke deelnemers met een gigafactor. In het licht van de beoogde verdienmodellen wordt daarover vanzelfsprekend geen enkele klaarheid gegeven.

De weinige dames die überhaupt intrinsiek geïnteresseerd waren, zijn waarschijnlijk acuut weer vertrokken na de stortvloed aan berichten die ze als gevolg hiervan ongetwijfeld ontvingen. Het bestaansrecht van erotische datingsites lijkt derhalve grotendeels gebaseerd op misleiding en het binnenharken van zoveel mogelijk betalende mannelijke deelnemers. Op geen enkele wijze staat het verlenen van een betrouwbare datingservice daarbij centraal.

Voornaamste onderzoeksindicatie vormde het feit dat ik met exact dezelfde vormgegeven betaalde premium profielen op twee reguliere datingsites gemiddeld honderden views per maand van dames noteerde, terwijl ik op drie verschillende erotische datingsites gemiddeld minder dan 3 views per maand noteerde. Mijn objectieve onderzoeksresultaten richtten zich overigens slechts op vrijblijvende views, geenszins op concrete contactverzoeken.

Mijn premium profielen had ik zodanig ingericht dat ze casual ontmoetingen in combinatie met fysieke aantrekkingskracht en erotische dating centraal stelden. Op zo’n manier beschreven dat ik niet van de betrokken reguliere datingsites werd geweerd vanwege de regels met betrekking tot expliciete erotische content.

Categorie I: Erotische datingsites zoals Adultmatch, Novamora en Secondlove

Mijn onderzoeksconstateringen golden specifiek die erotische datingsites die veelvuldig offline adverteren als serieuze mogelijkheid voor het zoeken en vinden van erotische dates, zoals Adultmatch.nl (bestaat niet meer), Novamora.nl en Secondlove.nl. In het kader van persoonlijke nieuwsgierigheid en uiteraard een stukje onderzoek (ahum…) heb ik ze in de afgelopen jaren alledrie voor minimaal 6 maanden met vergelijkbare premium-abonnementen uitgeprobeerd.

Je zou in eerste instantie verwachten dat bedrijven met reclamespotjes op radio, tv en herkenbare reclames op publieke billboards trachten een serieuze prestatie te leveren. Niets lijkt echter minder waar, hun verdienmodellen lijken er bij uitstek op gebaseerd om zoveel mogelijk mannen te misleiden en te strikken om te betalen. Op grond van talloze reviews van gebruikers van bovenstaande erotische datingsites worden mijn onderzoeksconstateringen op vrijwel alle vlakken bevestigd.

De enige garantie die de bovenstaande erotische datingsites wel lijken te bieden is dat er geen sprake lijkt te zijn van fakereacties. Met andere woorden: je wordt niet expliciet verleid tot het nemen van een premium-abonnement door uitgelokte en ‘afgeschermde’ reakties van zgn. geïnteresseerde profielen. Dit lijkt een uitvloeisel dat rechtstreeks samenhangt met het veelvuldig offline adverteren. Hoogstwaarschijnlijk dient dat een bepaalde impliciete gedragsregel binnen adverteerdersland, vermoed ik zo maar?

Weliswaar word je op allerlei andere manieren verleid tot het aangaan van een abonnement, met name door de afscherming van verschillende cruciale functies om daadwerkelijk contacten te kunnen leggen. Dit valt op zichzelf echter nog onder een vorm van slimme marketing te scharen.

Oplichting en fraude met premium-abonnementen

Neem je echter een premium-abonnement dan valt al vrij snel op dat je niet of nauwelijks views krijgt. Na enige tijd begint tevens op te vallen dat de profielen waarop je reageert, zelden of nooit terugreageren en dat er over een periode van een half jaar eigenlijk niet of nauwelijks nieuwe profielen van dames verschijnen. Op grond hiervan durf ik wel te stellen dat meer dan 90% van de sowieso al schaarse profielen van dames verlopen of fake is.

Blijkbaar laten de beheerders alle ooit aangemaakte vrouwelijke profielen permanent staan, zodat het lijkt alsof de erotische datingsite daadwerkelijk iets te bieden heeft. Wanneer het profiel daarnaast is voorzien van een duidelijk herkenbare foto, dan mag je sowieso al aannemen dat het profiel volledig fake is. Weinig zelfbewuste vrouwen zouden namelijk een herkenbare foto gebruiken op een erotische datingsite, laat staan achterlaten als ze het account niet meer actief gebruiken.

De eerder benoemde erotische datingsites lijken zich hiermee nadrukkelijk over de grens van slimme marketing te begeven en zich schuldig te maken aan zowel oplichting als fraude. Oplichting, omdat ze met name mannelijke deelnemers geenszins bieden wat ze beloven. Fraude, omdat ze hoogstwaarschijnlijk zonder toestemming foto’s van onbekende vrouwen gebruiken binnen hun verlopen of fakeprofielen.

Categorie II: Erotische datingsites met betaalde credits voor extra opties

Erotische datingsites daarentegen die werken met betaalde credits voor extra opties, zoals het benaderen van extra profielen of het versturen van meer berichten, bedienen zich zonder uitzondering hoofdzakelijk van fakeprofielen en fakereacties. Dit blijkt duidelijk uit eerder gedane onderzoeken en tevens uit talrijke online reviews.

Deelnemers geven daarbij nadrukkelijk aan dat ze zo lang mogelijk aan de praat werden gehouden, maar dat dit zelden of nooit tot concrete ontmoetingen heeft geleid. Vermoedelijk is er hierbij sprake van profielen gegenereerd en bijgehouden door de beheerders van de datingsite zelf. Vanzelfsprekend zijn er ook mengvormen van de categorieën I. en II. mogelijk.

Het verdienmodel lijkt volledig gebaseerd op het spenderen van zoveel mogelijk betaalde credits via de datingsite of -app. Fakeprofielen en fakereacties drijven dit verdienmodel, zoals je je goed kunt voorstellen. Hiernaar heb ik zelf overigens geen nader onderzoek gedaan, omdat de uitkomsten van eerdere gedane onderzoek(en) door consumentenprogramma’s (o.a. Radar, Kassa) al volstrekt verhelderend zijn.

Deze categorie van erotische datingsites heeft er daarnaast een handje van om zgn. objectieve vergelijkingsites in het leven te roepen, die – je raadt het nooit – meestal één onvermoede en relatief onbekende datingservice als de absolute nummer één kwalificeren. Dit betreft dus eigenlijk niets anders dan verhulde advertentieruimte. Je kunt ze vrij gemakkelijk herkennen aan de curieus vormgegeven URL’s.

Waarom handhaaft de Autoriteit Consument & Markt niet?

Je vraagt je hardop af waarom de Autoriteit Consument & Markt niet ingrijpt op dergelijke overduidelijke oplichtings- en fraudepraktijken? Ik vermoed derhalve dat de ACM (erotische) dating onvoldoende serieus neemt. Dit is natuurlijk volstrekt laakbaar, omdat oplichting binnen erotische datingservices in het algemeen een groeiend maatschappelijk probleem is. Op het aanpakken van dergelijke criminele verdienmodellen zou geen enkel taboe mogen rusten.

Kans op betekenisvolle contacten lijkt met name voor mannen vrij klein

Mijn onderzoeksconstateringen betekenen natuurlijk niet dat er geen betekenisvolle contacten uit het gebruik van erotische datingsites kunnen ontstaan. Daarentegen betekent het wel dat de kans op betekenisvolle contacten met name voor mannelijke deelnemers vrij gering is.

En stel nu dat je toch een reaktie krijgt die bijna te mooi is om waar te zijn, deel dan onder geen beding blootfoto’s of blootvideo’s met mensen die je nog nooit of te nimmer hebt ontmoet, getuige bijgaand krantenartikel!.

[Fotocredits – Angelov © Adobe Stock]

image

Delen op:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Je wordt doorgestuurd naar het volledige artikel