Uitzending van Stegeman op de Bres mag doorgaan, ondanks eis tot verbod

Uitzending van Stegeman op de Bres mag doorgaan, ondanks eis tot verbod

Uitzending van Stegeman op de Bres mag doorgaan, ondanks eis tot verbod

Voor het tv-programma Stegeman op de Bres schiet Albert Stegeman mensen te hulp die bij officiële instanties geen gehoor vinden. Zo ook hielp hij voor het programma verschillende mensen tegen de eigenaren van bouwbedrijf LVL Industry Holding BV. Deze eigenaren, hierna LVL genoemd, waren het er niet mee eens dat ze zouden worden uitgezonden. Vanwege de spoed werd er een kort geding gehouden, waarin de voorzieningenrechter op 23 januari 2024 uitspraak deed.

Klachten

Het betreft meerdere al jaren slepende conflicten tussen LVL en klanten en oud-medewerkers. Volgens deze partijen is LVL te kort geschoten in de afspraken aangaande letterlijke dure bouwwerkzaamheden en uitbetalingen van lonen. Omdat zij geen gehoor vonden, klopten ze in februari 2023 bij Stegeman aan met hun klachten over LVL. Stegeman nam vervolgens met LVL contact op. Die was hier niet van gediend en eiste dat Noordkaap, de producent van Stegeman op de Bres, af zou zien van uitzending. Belangrijk voor wat volgt is dat een van de eigenaren van LVL eerder veroordeeld is wegens fraude, en dat de onderneming in 2022 gestopt is.

Onrechtmatigheid van de uitzending

Is de uitzending onrechtmatig? Hiervoor maakte de voorzieningenrechter een afweging tussen het belang van LVL bij bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, eer en goede naam en het belang van Noordkaap bij vrijheid van meningsuiting. Omdat de voorzieningenrechter slechts een fragment van het uit te zenden programma heeft, moet hij voorzichtig zijn met een algeheel verbod tot uitzending. Hieronder worden kort de afwegingen besproken die de voorzieningenrechter maakte.

Vrijheid van meningsuiting

Wat betreft vrijheid van meningsuiting moet men zich kritisch kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. LVL zegt dat deze zaak de samenleving niet raakt, maar een regulier handelsgeschil is. Dat zal echter niet veel zin hebben nu de onderneming geliquideerd is. Failliete of ontbonden ondernemingen waarbij gedupeerden bot vangen zijn wel degelijk een maatschappelijk probleem, zo oordeelt de rechter. Nu zich meerdere mensen over LVL hebben gemeld bij Noordkaap, is er belang om het publiek te waarschuwen, zeker nu een van de eigenaren van LVL al eerder is veroordeeld wegens fraude. Er wordt dus met de uitzending een bijdrage aan het maatschappelijk debat geleverd.

Ernst

Wat ook meetelt is ernst van de misstand: het gaat om in totaal meerdere honderdduizenden euro’s en om gezinnen die in stacaravans wonen omdat ze nog steeds geen woning hebben. Ook is er sprake van achterstallig loon en een nooit uitgevoerde maar wel toegezegde salarisverhoging.

Feiten

Tevens is het belangrijk om na te gaan of de verdenkingen ten tijde van de publicatie steun vonden in toen beschikbaar feitenmateriaal. Noordkaap beschikt naast de interviews met de klanten en oud-werknemers ook over aannemingsovereenkomsten, facturen, betaalwijzen, processen-verbaal van aangifte en WhatsApp-conversaties. LVL legt als bewijs bouwtekeningen, constructieberekeningen, planningen en offertes over. Onder de streep kan LVL niet verklaren waar de honderdduizenden euro’s van de klanten naartoe zijn gegaan. Kortom: de beschuldigingen van Noordkaap vinden voldoende steun in de feiten en zijn niet weerlegd door LVL.

Presentatie

Om beoordelen of de aflevering onrechtmatig is, houdt de rechter ook rekening met hoe de verdenkingen zijn ingekleed? Het betreft de klanten/ ‘gedupeerden’ die hun verhaal vertellen in het tv-programma. De beschuldigingen worden niet gepresenteerd als feiten. Ook zal de privacy van LVL worden beschermd in de aflevering door de achternaam in te korten tot initiaal, de naam van de echtgenote weg te laten, leeftijd en woonplaats niet te noemen, het gezicht te blurren en de naam van de eerdere strafzaak niet te noemen.

Gevolgen

Hoe ernstig zijn de te verwachten gevolgen voor LVL? De voorzieningenrechter beoordeelt dat LVL niet direct voor het grote publiek herkenbaar zal zijn. Als hij al herkenbaar is voor de mensen om hem heen, dan geldt dat het verlies van de goede naam een voorzienbaar gevolg is van zijn eigen handelen.

Samengevat is LVL in het ongelijk gesteld. De uitzending is inmiddels te zien.

[Fotocredits – © RAMBYUL – Adobe Stock]

Delen op:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Je wordt doorgestuurd naar het volledige artikel